ndertim

Historiku

+13 vite cilësi në sektorin e ndërtimit!

Aktiviteti i Shpresa-Al Construction është përqëndruar në ndërtimet civile industriale, ndërtimin e rrugëve, punime në infrastrukturë, ngritjen e digave, mbrojtje lumore, punime të ujësjellësit, kanalizime dhe rikonstruksione. Stafi i përbërë prej inxhinierëve ekselentë dhe kapacitetet teknike kanë mundësuar përfundimin e punimeve brenda afateve të përcaktuara si dhe super cilësi në realizim.
Iniciativat në infrastrukturën publike kanë qenë në rritje si pjesë e motivimit tonë për të rritur standartin e jetesës në fshatra dhe qytete të ndryshme të vendit. Ndër shumë projekte cilësore mund të përmendim ndërtimin e urës Pasarel në Zall Rec, Dibër, rehabilitimin e shëtitores në qytetin e Bajram Currit, ose ndërtimin e shollës 9-vjecare në fshatin Gjepalaj, Durrës. Më tej punime të suksesshme janë kryer në hidrocentralin e Fierzës dhe atë të Vaut të Dejës

Themeluar në 2009

+78 Projekte

Operojmë në 16 bashki

Partnerët tanë

Bashkëpunimet e frytshme arrihen me kompani cilësore!

projekte të realizuara

Infrastruktura Rrugore

Shpresa-Al është përqëndruar tek ndërtimi i rrugëve, si një aktivitet parësor, mirëmbajtja e tyre, si dhe ripunime në shkallë më të vogël në vende të caktuara sipas nevojave. Ndërhyrjet konsistojnë jo vetëm në konstruksion, por edhe në një mendim më të gjerë përsa i përket përmirësimit të lëvizjes dhe trafikut rrugor!

Kapaciteti i makinerive

Makineri me teknologji inovatore.

Shpresa Al Costruction është siguruar t’ju ofrojë një shërbim sa më cilësor duke kryer investime në blerjen e makinerive inovatore që realizojnë sa më mirë detyrën e tyre!

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.